top of page

ยอดขายทะลุเป้า ด้วย Google Adwords Video


คอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ สอนการใช้งาน Google Adwords เพื่อลงโฆษณา Video – สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานและจากการเป็น Trainer ให้กับองค์กรชั้นนำ

ทุกวันนี้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 80% เป็นข้อมูลวีดีโอ และผู้คนทั่วไป (รวมถึงลูกค้าของคุณ) ดูวีดีโอวันละ 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย แพลตฟอร์มวีดีโอเช่น YouTube จึงเป็นแหล่งสำคัญที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของคุณ

หากคุณกำลังสนใจวิธีลงโฆษณาวีดีโอ..ให้ได้ผลลัพธ์จริงจัง คอร์สนี้จะสอนขั้นตอนอย่างละเอียดในการใช้งานแพลตฟอร์มของ Google Adwords เพื่อลงโฆษณาวีดีโอ

สอนโดยผู้ที่รู้จริง ได้รับประกาศนียบัตร (Certification) จาก Google และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สอนมีประสบการณ์การสอน ไม่ใช่แค่รู้ แต่สอนเป็น เพราะเป็น Trainer ให้กับสถาบันการตลาดออนไลน์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการมากว่า 7 ปี

Recent Posts

See All

Writing Business Letters

A business letter is different from a letter you write to your family, friends. It looks more seriously and we have to focus only the subject. The reasons to write business letter:- * When you need i

อะไรคือ Wordpress

เวิร์ดเพรสส์ เป็นโปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งเขียนด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูล MySQL มีสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GPL เริ่มพัฒนาโดย แมตต์ มูลเลนเวก หลังจากซอฟต์แวร์สร้างบล็อก Movable Type ของบริษัท Six Apar

댓글


bottom of page