อะไรคือ Wordpress

เวิร์ดเพรสส์ เป็นโปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งเขียนด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูล MySQL มีสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GPL เริ่มพัฒนาโดย แมตต์ มูลเลนเวก หลังจากซอฟต์แวร์สร้างบล็อก Movable Type ของบริษัท Six Apart ได้เปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้งานใน พ.ศ. 2547 วิกิพีเดีย

วันที่เปิดตัวครั้งแรก: 27 พฤษภาคม 2546

เขียนเป็นภาษา: ภาษาพีเอชพี

หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wordpress ได้ที่นี่

Copyright ©  2000 - 2017 P.P.S.Trading and tour Co., Ltd. All Rights Reserved.